Talep Formu

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen formu doldurun.

Feyza Deniz Saman

Feyza Deniz Saman

UZMAN DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

ÖĞRENİM DURUMU
• Dil ve Konuşma Terapisi, 2018 Hacettepe Üniversitesi (Lisans)
• Dil ve Konuşma Terapisi, 2020 Üsküdar Üniversitesi (Yüksek Lisans)
• Dil ve Konuşma Terapisi, (halen) Üsküdar Üniversitesi (Doktora)

 

İŞ TECRÜBELERİ 
• Malatya Dil ve Konuşma Terapi Merkezi Kasım, 2021 – Halen
Kurucu, Dil ve Konuşma Terapisti
• Zirve Özel Eğitim Kurumları 2019-2021, Dil ve Konuşma Terapisti
• Umut Özel Eğitim Kurumları 2018-2019, Dil ve Konuşma Terapisti
• Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri 2014-2018, Stajyer Dil ve Konuşma Terapisti
• BESMER Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 2016, Stajyer Dil ve Konuşma Terapisti

 

YAYINLAR
Saman, F.D. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
Saman, F. D. & Aydin Uysal, A. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Kekemelik Tutumları . Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 62-78 .

 

KURS VE SERTİFİKALAR
Motor Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Davranışsal Müdahale (Assessment And Behavıoral Treatment Of Motor Speech Dısorders)

Otizmli Bireyler İçin İşlevsel İletişim Eğitimi (Functıonal Communıcatıon Tranıng (Fct) For Indıvıduals Wıth Autısm)
Ses Bozukluklarında Klinik Değerlendirme

Total Larenjektomi Sonrası Ses Rehabilitasyonu: Ses Protezi Uygulamaları

10. Ulusal Larengoloji Kongresi ‘’Çocuğumun Konuşması Gecikti’’ Halk Seminerinde Konuşmacı (Kasım 2018)

Yutmanın Oral Fazında Ağız Tabanı Kasları ve Dil Hareketlerinin Değerlendirilmesinde Ultrason Doktorvox Ses Terapisi Kursu
Videolaringostroboskopi Kursu
9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
II. Engellilik ve Çocuk Paneli
Otizme İnterdisipliner Yaklaşım Paneli
13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Sempozyumu
10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi
I.Ulusal Aile Dinamikleri Sempozyumu, Konuşmacı (Kasım,2020)
Duyu Bütünleme Eğitimi (Seminer)
Eteçom Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı Uygulayıcı Sertifikası
DIR ®FloortımeTM 201 Uygulayıcı Sertifikası
Kekeleyen Bireylerde Bilişsel Davranış Terapisi Aracılığıyla Biliş ve Duygu Analizi – Kekeleyenlerle Çalışma Sertifikası
PALIN PCI: Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi Uygulayıcı Belgesi Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası
AGTE
Burdon Dikkat Testi
Frankfurter Konsantrasyon Testi
Frostig Görsel Algı Testi
Gesell Gelişim Figürleri Testi
Good Enough Harris İnsan Çiz Testi Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Peabody Resim-Kelime Tanıma Testi
Porteus Labirentleri Testi
R.B. CATELL 2A

Bize Ulaşın